Kyriaki Mitsou

Kyriaki MitsouActress

E-mail: info@kyriakimitsou.com

Site: www.kyriakimitsou.com

2013-2015,“Plefsis” dance/theater school, Athens, Greece.

2008, “Giles Forman Centre for Acting”, London, UK

2004-2007,“Santa Barbara Drama School, Jacob Kabanellis”, Athens, Greece

Skip to toolbar